Kursen ger fördjupade kunskaper i översättning som yrkesverksamhet, inom olika genrer och specialområden. Kursen är avsedd för den som vill översätta till svenska från ett valfritt språk eller från svenska till ett valfritt språk, det senare gäller i normalfall för studenter med ett annat förstaspråk än svenska. En språkkombination utan svenska är med andra ord omöjlig. Kursen ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter på översättning.

Schema

Ht -18 Schema TTA430 kommer i juni.

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Översättning III

 

Kursbeskrivning med betygskriterer och litteratur

Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA430 Översättning III (220 Kb)

 

Delkurser

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk IT-översättning (146 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk Lokalisering (142 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430 dk Skönlitterär översättning (171 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA430, dk Medieöversättning (149 Kb)

Praktik inom översättning (kurssida)

 

Delkurser

Kursen består av fyra campuskurser, men vilken som helst av dem kan ersättas av delkursen Praktik inom översättning.