Kursen är avsedd för den som vill översätta till svenska från ett valfritt språk eller från svenska till ett valfritt språk. Det senare gäller i normalfallet för studenter med ett annat förstaspråk än svenska. En språkkombination utan svenska är med andra ord inte möjlig.

Förkunskapskrav

Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning eller Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning

Schema

VT21 Schema TTA257

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Kursplan TTA257

Kursbeskrivning med betygskriterer och litteratur

Delkurser

  1. VT21 Kursbeskriv. m. betyg. litt., TTA257 dk 1 Översättning i teori och praktik II (351 Kb)
  2. VT21 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA257 dk 2 Textanalys (313 Kb)
  3. VT21 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA257 dk 3 Översättningsteori I (354 Kb)
  4. VT21 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA257 dk 4 Yrkeskunskap (331 Kb)