Kurser i översättning

Översättning I, 30 hp (HT20)

Kursen är avsedd för dig som har studerat språk på universitet/högskola i minst två terminer på heltid. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv. Du studerar skillnader mellan talad och skriven kommunikation och får insikter i tolkningens och översättningens villkor samt översättningens specifika förutsättningar och tekniker.

Studenter sitter och pluggar i universitesbibliotetket. Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Du kommer också att få viss praktisk förtrogenhet med olika textgenrer och kommunikationssituationer, framförallt ur ett översättningsperspektiv. Kursen innehåller förutom teoretiska delkurser också färdighetskurser, där du övar översättning. Kursen förbereder för en fortsatt översättarutbildning på akademisk nivå. Kursen ger en introduktion till kommunikation över kulturgränser i allmänhet och till översättning och tolkning i synnerhet. Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Särskild behörighet: Universitetsstudier om minst 60 hp i något språkämne. Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Ansökan

Förkunskapskrav och urval, och ansökan: antagning.se.

Schema

Schema kommer i juni.

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Översättning I

Delkurser

  1. Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv, 5 hp
  2. Översättningens och tolkningens villkor, 10 hp
  3. Yrkesteknik, 5 hp
  4. Översättning i teori och praktik I, 10 hp

Kursbeskrivning med betygskriterer och litteratur

HT20 kommer under våren.

  1. HT19 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA111 dk 1 Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv (v. 2) (147 Kb)
  2. HT19 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA111 dk 2 Översättningens och tolkningens villkor (149 Kb)
  3. HT19 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA111 dk 3 Yrkesteknik (143 Kb)
  4. HT19 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA111 dk 4 Översättning i teori och praktik (154 Kb)
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

Cathrine Ottosson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson

Studierektor tolkning och översättning

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Helena Bani-Shoraka

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet