Kurser i översättning

Översättning I, 30 hp (HT20)

Kursen är avsedd för dig som har studerat ett språk på universitet/högskola motsvarande minst två terminer på heltid. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv. Du studerar skillnader mellan talad och skriven kommunikation och får insikter i tolkningens och översättningens villkor samt översättningens specifika förutsättningar och tekniker.

Du kommer också att få viss praktisk förtrogenhet med olika textgenrer och kommunikationssituationer, framförallt ur ett översättningsperspektiv. Kursen innehåller förutom teoretiska delkurser också färdighetskurser, där du övar översättning. Kursen förbereder för en fortsatt översättarutbildning på akademisk nivå. Kursen ger en introduktion till kommunikation över kulturgränser i allmänhet och till översättning och tolkning i synnerhet. Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Särskild behörighet: Universitetsstudier om minst 60 hp i något språkämne. Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

Ansökan

Förkunskapskrav och urval, och ansökan: antagning.se.

Schema

HT20 Schema TTA111

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Översättning I

Delkurser

  1. Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv, 5 hp
  2. Översättningens och tolkningens villkor, 10 hp
  3. Yrkesteknik, 5 hp
  4. Översättning i teori och praktik I, 10 hp

Kursbeskrivning med betygskriterer och litteratur

  1. HT20 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA111 dk 1 Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv (357 Kb)
  2. HT20 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA111 dk 2 Översättningens och tolkningens villkor (330 Kb)
  3. HT20 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA111 dk 3 Yrkesteknik (334 Kb)
  4. HT20 Kursbeskriv. med betyg, litt. TTA111 dk 4 Översättning i teori och praktik (349 Kb)
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Johan Andersson. Foto: privat

Johan Andersson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson, Elisabeth Bladh

Studierektor tolkning och översättning

Helena Bani-Shoraka

Studierektor tolkning (GN, AN)

Sofia Pereswetoff-Morath

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
Athena
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube