Folder. Foto: Eva Dalin
Folder. Foto: Niklas Björling

Under det första året läser du två obligatoriska kurser i språket för den språkinriktning du har valt. Du följer den ordinarie studiegången för språket. Kurserna i språket omfattar både teoretiska moment och färdighetsträning och behandlar exempelvis grammatik, textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet, litteratur, kultur och realia.

Under det andra året läser du två obligatoriska kurser med inriktning på professionell översättning. I de kurserna studerar du allmänna språkliga aspekter av flerspråkig kommunikation och översättning samt specifika aspekter som rör översättares arbetsvillkor. Kurserna innehåller också färdighetsövningar i framförallt facköversättning. Du bör välja att översätta till ditt förstaspråk eller starkaste språk.

Det tredje året ägnar du antingen åt en mer teoretisk fördjupning med anknytning till dina språkstudier eller åt fortsatta studier inom översättning. Under den femte terminen finns det även möjlighet att åka på en utbytestermin och läsa kurser inom ett språkämne. Examensarbetet skriver du i regel under den sjätte och sista terminen.

Upplägg

Termin 1–2: Det första året ägnar du åt obligatoriska studier i det valda språket. Se respektive språkinstitution: su.se/institutioner

Termin 3: Översättning I

Termin 4: Översättning II

Termin 5: Översättning III alternativt kurser inom ett språkämne

Termin 6: Översättning – kandidatkurs

Särskild behörighet

Den grundläggande behörigheten gäller för alla programmets inriktningar, men den särskilda behörigheten skiljer sig åt mellan de olika språkinriktningarna:

Engelska: Engelska 6/B.
Finska: Engelska 6/B.
Franska: Engelska 6/B, Franska steg 3.
Italienska: Engelska 6/B, Italienska steg 2.
Lettiska: Engelska 6/B.
Litauiska: Engelska 6/B.
Nederländska: Engelska 6/B.
Polska: Engelska 6/B.
Portugisiska: Engelska 6/B.
Ryska: Engelska 6/B, Ryska steg 3.
Spanska: Engelska 6/B, Spanska steg 3.
Tjeckiska: Engelska 6/B.
Tyska: Engelska 6/B, Tyska steg 3.


Utbildningsplan

Se utbildningskatalogen:
Kandidatprogram i språk och översättning

Kursplan

Se respektive språkinriktning i utbildningskatalogen: Kandidatprogram i språk och översättning

Kontakt

För mer information, kontakta studievägledaren: studievagledare.tolk.svefler@su.se