Folder. Foto: Eva Dalin
Folder. Foto: Eva Dalin

Upplägg

Termin 1–2: Det första året ägnar du åt obligatoriska studier i det valda språket. Se respektive språkinstitution: www.su.se/institutioner
Ht -17: Engelska institutionen m.fl.

Termin 3–4: Det andra året läser du obligatoriska kurser i översättning.

Termin 5: Under den näst sista terminen kan du välja att läsa kurser antingen inom språkämnet eller i översättning.

Termin 6: Under den sista terminen skriver du ditt examensarbete för kandidatexamen.

 

Särskild behörighet

Den särskilda behörigheten skiljer sig åt mellan de olika språkinriktningarna:

Engelska: Engelska 6/B.
Finska: Engelska 6/B.
Franska: Engelska 6/B, Franska steg 3.
Italienska: Engelska 6/B, Italienska steg 2.
Lettiska: Engelska 6/B.
Litauiska: Engelska 6/B.
Nederländska: Engelska 6/B.
Polska: Engelska 6/B.
Portugisiska: Engelska 6/B.
Ryska: Engelska 6/B, Ryska steg 3.
Spanska: Engelska 6/B, Spanska steg 3.
Tjeckiska: Engelska 6/B.
Tyska: Engelska 6/B, Tyska steg 3.


Utbildningsplan

Se utbildningskatalogen:
Kandidatprogram i språk och översättning

 

Kursplan

Se respektive språkinriktning i utbildningskatalogen:
Kandidatprogram i språk och översättning