För att bli en bra översättare måste du ha en god allmänbildning och ha goda kunskaper i det språk du översätter från (källspråket). Samtidigt är det viktigt att du har mycket goda kunskaper och färdigheter i det språk du översätter till (målspråket) och har lätt för att uttrycka dig i skrift. Dessutom måste en översättare vara noggrann, kunna arbeta under tidspress och vara förtrogen med olika datatekniska hjälpmedel. De flesta översättare är specialiserade inom ett visst ämnesområde eller på en viss typ av texter.

Facköversättare

Översätter nästan allt utom skönlitterära texter och är väl insatta i ett eller flera fackområden som teknik, ekonomi eller medicin.

Skönlitterär översättare

Arbetar med litterära texter av olika slag men översätter även facktexter inom framför allt det allmänlitterära området.

Film- och TV-översättare

Översätter talet i filmer, TV-program och nyhetsinslag till undertexter eller till speakermanus.

Auktoriserade översättare

Har genomgått ett prov som ger dem rätt att översätta och legitimera officiella dokument som t ex vigselbevis, födelseattester och andra juridiska handlingar.