Avancerad nivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Avancerad nivå
  7. Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor, AN, 7,5 hp (inställd vt -18)

Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor, AN, 7,5 hp (inställd vt -18)

Kursen ger fördjupade kunskaper om villkoren för arbete som tolk inom svensk vård, omsorg och rättsväsende med uppfyllande av yrkesrelaterade kvalitets- och etikkrav. Kursen behandlar de lagar, förordningar och riktlinjer som styr tolkars arbete samt etablerade normer för tolkyrket. Kursen ger utrymme för reflektioner kring innebörden av ett tolketiskt förhållningssätt i praktiken. I kursen ingår studiebesök i sammanhang där tolkyrket utövas.

 

Schema

 

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor

 

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskrivning med betyg, litt. TTA312 Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor (254 Kb)

 

Bokmärk och dela Tipsa

Studievägledare TÖI, utbyteskoordinator

Lina Lehn

Lina Lehn. Foto: Pia Nordin

E-post: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Tfn: 08-16 29 49
Telefontid: Torsdag kl. 10–11.

Rum: D 524
Besökstid: Tisdag kl. 15–17 samt efter överenskommelse.

Studentexpedition TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Tfn: 08-16 11 05
Telefontid: Tisdag kl. 10–11

Rum: D 522
Besökstid: Tisdag kl. 13–14

Studierektor

Mats Larsson

Utbildningskoordinatorer KTT och TOFS

Anne Reese Willén och Karin Bloom

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
Anne Reese Willén
E-post: anne.reesewillen@su.se

Tolkutbildning i offentlig sekotr (TOFS)
Karin Bloom
E-post
: karin.bloom@su.se

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Genvägar

Språkstudion
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
facebook