Tolkning

Samtida forskning om tolkning, AN, 7,5 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om samtida forskning om tolkning inom olika sociala praktiker (hälso- och sjukvård, rättsväsen, utbildning, internationella organisationer m.fl.). Du fördjupar också dina kunskaper om teorier och metoder som tillämpas vid studier av tolkning inom olika områden.

Studenter sitter och pluggar i Universitetsbiblioteket. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
  • Vi gav kursen ht -19.
  • Behörighetskrav: Kandidatexamen i översättningsvetenskap, i språkrelaterat ämne eller motsvarande.
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Kurskod: TTA608
  • Kusen ingår även i Masterprogram i tolkning.

Schema

Ht -19 Schema TTA608

Kursplan

Kursplan TTA608, se planarkivet: Samtida forskning om tolkning

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Ht -19 Kursbeskriv., betyg, litt TTA608 Samtida forskning om tolkning (143 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

Cathrine Ottosson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson

Studierektor tolkning och översättning

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Helena Bani-Shoraka

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet