Tolkning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
 4. Utbildning
 5. Våra utbildningar
 6. Avancerad nivå
 7. Tolkning
 8. Masterprogram i tolkning, 120 hp (startar ht -18, ht -20)

Masterprogram i tolkning, 120 hp (startar ht -18, ht -20)

Masterprogrammet i tolkning omfattar fyra terminers studier, där teoretiska moment varvas med praktiska moment. Du får djupgående kunskaper om och färdigheter i tolkning. Vidare ger programmet behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap, och det kan också tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom tolkning.

 • Programmet startade ht -18 och startar ht -20.
 • Sök via utbildningskatalogen.
 • Programkod: HTOLO
 • Kurskoder: HTKO (konf.tolkning) + HTTO (tolkning)

Genvägar inom denna sida

Inriktning Konferenstolkning | Inriktning Tolkning | Examen | Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet | Ansökan och antagningsprov | Introduktion | Schema | Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur | Fördjupningskurser i tolkning | Utbildningsplan | Kursplaner

Inriktning Konferenstolkning

Inriktning Konferenstolkning vänder sig till dig som vill bli konferenstolk eller till dig som vill gå färdighetskurser i konferenstolkning och därefter fördjupa dig teoretiskt i översättningsvetenskap, det vill säga forskning om tolkning och översättning.

Du som vill bli konferenstolk (utan att därefter fördjupa dig i översättningsvetenskap) kan efter två terminers studier avbryta studierna och få ett intyg på genomgången konferenstolkutbildning. Du måste ha godkänt resultat på de två första terminernas kurser och godkänt muntligt slutprov. Intyget ger dig möjlighet att genomgå ackrediteringsprovet till konferenstolk i Bryssel.

För att kunna gå programmet med inriktning Konferenstolkning måste du bli godkänd på ett antagningsprov och ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt mycket goda kunskaper i antingen franska eller tyska.

Upp

Inriktning Tolkning

Inriktning Tolkning vänder sig till dig som gått utbildningar i tolkning på kandidatnivå och som vill fördjupa dig främst teoretiskt, men även praktiskt, i tolkning inom svensk vård, omsorg och rättsväsende.

Du som går programmet med inriktning Tolkning har möjlighet att göra en etappavgång för filosofie magisterexamen efter ett års studier, med ett examensarbete på 15 hp.

Upp

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i översättningsvetenskap, inriktning tolkning med möjlighet för studenter inom studiegången Tolkning till etappavgång för filosofie magisterexamen i översättningsvetenskap, inriktning tolkning.

Upp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Studiegång Tolkning

Kandidatexamen i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning eller motsvarande. Svenska B/Svenska 3.

Studiegång Konferenstolkning

Kandidatexamen samt godkänt resultat på antagningsprov.

Upp

Ansökan och antagningsprov

Antagningsprovet inför hösten 2018 kommer att äga rum den 14–15 maj.

Sök via antagning.se senast den 15 april.

Om antagningsprovet:
Antagningsprov till Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning

Upp

Introduktion

Upp

Schema

Termin 1

Vetenskaplighet och forskningsetik under den första terminen ska enbart inriktning tolkning läsa – inte inriktning konferenstolkning:
Ht -18 Schema F142N2, se Filosofiska inst.: Vetenskaplighet och forskningsetik

Ht -18 Schema TTA607, 608, 623 Inriktning tolkning

Ht -18 Schema TTA607, 609, 613 Inriktning konferenstolkning
 

Termin 2

Vt -19 Schema TTA614, TTA615, TTA616 Inriktning konferenstolkning
 

Termin 3

Vetenskaplighet och forskningsetik under den tredje terminen ska enbart inriktning konferenstolkning läsa (inte inriktning tolkning):

 • Schema FI42N2 se Filosofiska institutionen: Vetenskaplighet och forskningsetik (Endast inriktning konf.tolkning.),
 • Schema TTA623 Översättningsvetenskaplig teori och metod
 • Schema ENAEV0 Avancerad akademisk engelska/English for Academic Research
 • Schema TTA608 Samtida forskning om tolkning (endast inriktning konf.tolkning.)

Termin 4

Vt -18 Schema TTA660 Tolkning - masterkurs

Upp

Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur

Inriktning tolkning

Termin 1

Kursbeskriv., betyg, litt. TTA623, se Översättningsvetenskaplig teori och metod

Kursbeskriv., betyg, litt TTA607 Tolkning – översiktskurs (344 Kb)

Ht -19 Kursbeskriv., betyg, litt TTA608 Samtida forskning om tolkning (143 Kb)

Vetenskaplighet och forskningsetik FI42N2, se Filosofiska inst.

Termin 2

Kursbeskriv. med litt., betyg TTA618 Tolkanvändning i offentlig sektor (151 Kb)

Kursbeskriv. med litt., betyg TTA655 Tolkning – magisterkurs (165 Kb)

Termin 3

(Fristående kurser, inte hos TÖI.)

Termin 4

Kursbeskr. med litt., betyg TTA660 Tolkning – masterkurs (168 Kb)

 

Inriktning konferenstolkning

Termin 1

Kursbeskriv., betyg, litt TTA607 Tolkning – översiktskurs (344 Kb)

Kursbeskriv., betyg, lit. TTA609 Introduktion till konferenstolkning (419 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA613 Fackspråk och EU-terminologi (344 Kb)

Termin 2

Kursbeskriv. med litt., betyg TTA614 Konferenstolkning I (506 Kb)

Kursbeskriv. med litt., betyg TTA615 Konferenstolkning II (506 Kb)

Kursbeskriv. med litt., betyg TTA616 Konferenstolkning III (492 Kb)

Termin 3

Ht -19 Kursbeskriv., betyg, litt TTA608 Samtida forskning om tolkning (143 Kb)

Vetenskaplighet och forskningsetik FI42N2, se Filosofiska inst.

Avancerad akademisk engelska/English for Academic Research ENAEV0, se Engelska inst.

Termin 4

Kursbeskr. med litt., betyg TTA660 Tolkning – masterkurs (168 Kb)

 

Fördjupningskurser i tolkning

Följande kurser kan ingå i Masterprogram i tolkning:

Upp

 

Utbildningsplan

Utbildningsplan HTOLO (250 Kb)

Upp

Kursplaner

Inriktning tolkning

Termin 1

Kursplan TTA623, se Översättningsvetenskaplig teori och metod

Kursplan TTA607 (224 Kb)

Kursplan TTA608 (225 Kb)

Kursplan FI42N2, se Filosofiska inst: Vetenskaplighet och forskningsetik

Termin 2

Kursplan TTA618 (224 Kb)

Kursplan TTA655 (227 Kb)

 

Inriktning konferenstolkning

Termin 1

Kursplan TTA607 (224 Kb)

Kursplan TTA609 (235 Kb)

Kursplan TTA613 (225 Kb)

Termin 2

Kursplan TTA614 (224 Kb)

Kursplan TTA615 (224 Kb)

Kursplan TTA616 (223 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

Studievägledare TÖI

Cathrine Ottosson

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Studierektor

Mats Larsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena Bani-Shoraka

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet