Konferenstolk eller färdighetskurser i konferenstolkning + fördjupning i översättningsvetenskap

Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning vänder sig till dig som vill bli konferenstolk eller till dig som vill gå färdighetskurser i konferenstolkning och därefter fördjupa dig teoretiskt i översättningsvetenskap, det vill säga forskning om tolkning och översättning.

Konferenstolk utan fördjupning i översättningsvetenskap

Du som vill bli konferenstolk, utan att därefter fördjupa dig i översättningsvetenskap, kan efter två terminers studier avbryta studierna och få ett intyg på genomgången konferenstolkutbildning. Du måste ha godkänt resultat på de två första terminernas kurser och godkänt muntligt slutprov. Intyget ger dig möjlighet att genomgå ackrediteringsprovet till konferenstolk i Bryssel.

Masterprogram i tolkning

Läs mer om Masterprogram i tolkning.

Ylva Sandberg. Konferenstolk i EU-parlamentet
Ylva Sandberg. Konferenstolk i EU-parlamentet

Ylva Sandberg arbetar som
konferenstolk i EU-parlamentet (se SU-sajten).

Logotyp EMCI