Avancerad nivå

Masterprogram i tolkning, 120 hp

Masterprogrammet i tolkning omfattar fyra terminers studier, där teoretiska moment varvas med praktiska moment. Du får djupgående kunskaper om och färdigheter i tolkning. Vidare ger programmet behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap, och det kan också tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom tolkning. Inriktning tolkning startade HT20. Inriktning konferenstolkning startar HT21.

Programmet startade HT18 (bägge inriktningarna) och HT20 (inriktning tolkning) och startar HT21 (inriktning konferenstolkning).

Du hittar all information om programmets inriktningar i utbildningskatalogen: Masterprogram i tolkning (HTOLO).

Inriktning Konferenstolkning (HT21)

Inriktning Konferenstolkning vänder sig till dig som vill bli konferenstolk eller till dig som vill gå färdighetskurser i konferenstolkning och därefter fördjupa dig teoretiskt i översättningsvetenskap, det vill säga forskning om tolkning och översättning.

Du kan välja mellan två utbildningsspår inom konferenstolkutbildningen. Det ena spåret innehåller två språk och språkriktningarna till och från svenska och engelska. Det andra spåret innehåller tre språk och språkriktningen engelska och franska/tyska till svenska.

Du som vill bli konferenstolk (utan att därefter fördjupa dig i översättningsvetenskap) kan efter två terminers studier avbryta studierna och få ett intyg på genomgången konferenstolkutbildning. Du måste ha godkänt resultat på de två första terminernas kurser och godkänt muntligt slutprov. Intyget ger dig möjlighet att genomgå ackrediteringsprovet till konferenstolk i Bryssel (notera dock att detta prov görs med minst två språk utöver svenska).

Förkunskapskrav och antagningsprov

Se även respektive inriktning i utbildningskatalogen:
Masterprogram i tolkning.

  • Kandidatexamen.
  • För att kunna gå programmet med inriktning konferenstolkning måste du bli godkänd på ett antagningsprov.
  • Du måste ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska och beroende på inriktning mycket goda kunskaper i antingen franska eller tyska.

Sök via antagning.se senast 15 april.

Antagningsprovet till inriktning konferenstolkning inför hösten 2021 är planerat att äga rum mellan den 26 och 28 maj. Observera att undantag kan förekomma.

Information om antagningsprovet 2021 till Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning

Du hittar all information i utbildningskatalogen om kurserna på programmet med inriktning konferenstolkning

Kursplan, utbildningsplan, schema, kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur med mera.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

 

Inriktning Tolkning (HT20)

  • Inriktning tolkning vänder sig till dig som gått utbildningar i tolkning på kandidatnivå och som vill fördjupa dig främst teoretiskt, men även praktiskt, i tolkning inom svensk vård, omsorg och rättsväsende.
  • Du som går programmet med inriktning tolkning har möjlighet att göra en etappavgång för filosofie magisterexamen efter ett års studier, med ett examensarbete på 15 hp.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i översättningsvetenskap, inriktning tolkning med möjlighet för studenter inom studiegången tolkning, till etappavgång för filosofie magisterexamen i översättningsvetenskap, inriktning tolkning.

Ansökan och förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Sök via antagning.se senast 15 april.

  • Kandidatexamen i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning eller motsvarande.
  • Svenska B/Svenska 3.

Du hittar all information i utbildningskatalogen om kurserna på programmet med inriktning tolkning

Kursplan, utbildningsplan, schema, kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur med mera.

Termin 1

Termin 2

VT21 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA618 Tolkanvändning i offentlig sektor (340 Kb)

Tolkning – magisterkurs (TTA655)

Termin 3

Fristående kurser, inte hos TÖI.

Termin 4

Tolkning – masterkurs (TTA660)

Fördjupningskurser i tolkning

Följande kurser kan ingå i Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning:

Bokmärk och dela Tipsa
Johan Andersson. Foto: privat

Johan Andersson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Katerina Shamanina

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson, Elisabeth Bladh

Studierektor tolkning och översättning

Helena Bani-Shoraka

Studierektor tolkning (GN, AN)

Sofia Pereswetoff-Morath

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
Athena
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube