Genvägar inom denna sida

Examen | Särskild behörighet och antagningsprov | Introduktion | Schema | Praktik | Projekt |
Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur | Utbildningsplan | Kursplaner

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i översättningsvetenskap med möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen i översättningsvetenskap.

Upp

Särskild behörighet och antagningsprov inför HT20

Antagningsprovet kommer att äga rum 15–16 maj 2020. Vi kallar aktuella sökande till provet via e-post.

Särskild behörighet

  • Kandidatexamen med kandidatkurs i källspråket*, alternativt kandidatexamen i översättningsvetenskap och 60 hp i källspråket.*
  • Engelska B/Engelska 6.
  • Svenska eller Svenska som andra språk 3/B.
  • Godkänt resultat på antagningsprovet (se nedan).

*Källspråk:

  • HT16: engelska, franska, italienska, spanska, tyska.
  • HT17: engelska, franska, nederländska, spanska, tyska.
  • HT18: engelska, franska, polska, spanska, tyska.
  • HT19: engelska, franska, japanska, spanska, tyska.
  • HT20: engelska, franska, spanska, tyska och ryska.

Upp

Antagningsprov

Antagningsprovet kommer att äga rum 15 maj. Vi kallar aktuella sökande till provet via e-post.

Sök via antagning.se senast den 15 april 2019.

Upp 

Schema

Termin 1: HT20 Schema FI42N2, se Filosofiska inst: Vetenskaplighet och forskningsetik
HT20 Schema TTA622, TTA623, TTA624

Termin 2: VT21 Schema TTA605, TTA619, TTA641

Termin 3: HT20 Schema TTA612, TTA617, TTA625, TTA629

Termin 4: VT21 Schema TTA645, TTA650

Upp

Praktik

Se Praktik inom översättning (grundnivå).

Upp

Projekt

Projektarbete inom översättning (avancerad nivå).

Upp

Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur

Termin 1

HT20

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt. TTA622 Översättning och samhälle (362 Kb)

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt. TTA623 Översättningsvetenskaplig teori och metod (322 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA624 Facköversättning I

Kursbeskriv.,  betyg, litt. FI42N2 se Filosofiska inst: Vetenskaplighet och forskningsetik

Upp

Termin 2

VT21

VT21 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA605 Facköversättning II (335 Kb)

VT21 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA619 Fackspråk och terminologi (388 Kb)

VT21 Kursbeskriv. med litteratur, betyg TTA641 Översättning – magisterkurs (version 3) (362 Kb)

Upp

Termin 3

HT20

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA625 Skönlitterär översättning (335 Kb)

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt TTA629 Översättning och ideologi (349 Kb)

HT20 Kursbeskriv., betyg litt. TTA612 Samtida översättningsforskning (326 Kb)

Upp

Termin 4

VT21

VT21 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA645 Översättning – masterkurs (15 hp) (version 2) (363 Kb)

VT21 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA650 Översättning – masterkurs (30 hp) (version 2) (363 Kb)

Upp

Utbildningsplan

Utbildningsplan HÖVÖO (ht -15) (170 Kb)

Utbildningsplan HMÖVO (fr.o.m. ht -16) (226 Kb)

Utbildningsplan HMPÖO (fr.o.m. ht -19) (226 Kb)

Upp

Kursplan

Länkarna leder till utbildningskatalogen:

Termin 1

Upp

Termin 2

Upp

Termin 3

Upp

Termin 4

Upp