Schema

Kommer i december.

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Fackspråk och terminologi

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Vt -20 kommer i december.

Vt -19 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA606 Fackspråk och terminologi (166 Kb)