Schema

Vt -18 Schema TTA606

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Fackspråk och terminologi

 

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Kursbeskrivning med betyg och litteratur kommer.

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA606 Fackspråk och terminologi (166 Kb)