1. Översättningsvetenskapens historiografi, som anlägger ett både nationellt och internationellt historiskt perspektiv på den översättningsvetenskapliga litteraturen.
  2. Den lingvistiskt och kognitivt orienterade översättningsvetenskapen, som beskriver källspråksorienterad och ekvivalensinriktad översättningsvetenskaplig forskning. Kognitiva perspektiv inom tolkforskningen berörs också.
  3. Det deskriptiva översättningsvetenskapliga paradigmet, där den moderna kontext- , system- och funktionsorienterade översättningsvetenskapen behandlas.

Schema

Kommer i juni.

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Översättningsvetenskaplig teori och metod

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

HT20 Kursbeskriv., betyg, litt. TTA623 Översättningsvetenskaplig teori och metod (322 Kb)

HT21 kommer under våren.