Översättning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Avancerad nivå
  7. Översättning
  8. Projekt inom översättning, AN, 7,5 hp (HT20)

Projekt inom översättning, AN, 7,5 hp (HT20)

Kursen ger dig möjlighet att arbeta med ett individuellt översättningsprojekt under handledning av en yrkesverksam översättare, språkgranskare, projektledare eller motsvarande person. Projektarbetet kan knytas till ett företag, en myndighet eller en institution. Det kan också genomföras i samverkan med en enskild översättare.

Du ska självständigt planera sitt projekt och söka en lämplig samarbetspartner för det. Översättningsprojektet ska vara av avancerad karaktär och vara av värde för din profilering för din framtida yrkesverksamhet som översättare.

Kursbeskrivning med betygskriteriter

HT20 Kursbeskriv., betyg TTA617 Projektarbete inom översättning (325 Kb)

Kursplan

Se utbildningskatalogen: kursplan Projekt inom översättning

Bokmärk och dela Tipsa
Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

Cathrine Ottosson

Studievägledare TÖI

E-post:
studievagledare.
tolk.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition TÖI

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Telefon/telefontider
Rum/besökstider
:
Studentexpedition TÖI

Mats Larsson

Studierektor tolkning och översättning

Sofia Pereswetoff-Morath

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
 Nordkurs sommarkurser. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Athena
Mondo
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

FB TÖI

facebook

FB Svefler

facebook
youtube