Genvägar inom denna sida

Examen | Särskild behörighet och antagningsprov | Introduktion | Schema | Praktik | Projekt |
Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur | Utbildningsplan | Kursplaner

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i översättningsvetenskap med möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen i översättningsvetenskap.

Upp

Särskild behörighet och antagningsprov inför HT20

Antagningsprovet kommer att äga rum 15–16 maj 2020. Vi kallar aktuella sökande till provet via e-post.

Särskild behörighet

  • Kandidatexamen med kandidatkurs i källspråket*, alternativt kandidatexamen i översättningsvetenskap och 60 hp i källspråket.*
  • Engelska B/Engelska 6.
  • Svenska eller Svenska som andra språk 3/B.
  • Godkänt resultat på antagningsprovet (se nedan).

*Källspråk:

  • HT16: engelska, franska, italienska, spanska, tyska.
  • HT17: engelska, franska, nederländska, spanska, tyska.
  • HT18: engelska, franska, polska, spanska, tyska.
  • HT19: engelska, franska, japanska, spanska, tyska.
  • HT20: engelska, franska, spanska, tyska och ryska.

Upp

Antagningsprov

Antagningsprovet kommer att äga rum 15 maj. Vi kallar aktuella sökande till provet via e-post.

Sök via antagning.se senast den 15 april 2019.

Upp 

Schema

Termin 1: HT20 Schema FI42N2, se Filosofiska inst: Vetenskaplighet och forskningsetik
HT20 Schema TTA622, TTA623, TTA624 kommer i juni.

Termin 2: Vt -20 Schema TTA605, TTA606, TTA640

Termin 3: Ht -20 Schema TTA612, TTA617, TTA621 kommer i juni.

Termin 4: Vt -21 Schema TTA645, TTA650 kommer i december 2020.

Upp

Praktik

Se Praktik inom översättning (grundnivå).

Upp

Projekt

Projekt inom översättning (avancerad nivå).

Upp

Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur

Termin 1

HT20 kommer under våren.

Kursbeskriv., betyg, litt TTA622 Översättning och samhälle

Kursbeskriv., betyg, litt TTA623 Översättningsvetenskaplig teori och metod

Kursbeskriv., betyg, litt TTA624 Facköversättning I

Kursbeskriv.,  betyg, litt. FI42N2 se Filosofiska inst: Vetenskaplighet och forskningsetik

HT19

Kursbeskriv., betyg, litt. TTA622 Översättning och samhälle (222 Kb)

HT19 Kursbeskriv., betyg, litt. TTA623 Översättningsvetenskaplig teori och metod (139 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA624 Facköversättning I (147 Kb)

Kursbeskriv.,  betyg, litt. FI42N2 se Filosofiska inst: Vetenskaplighet och forskningsetik

Upp

Termin 2

VT20

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA605 Facköversättning II (312 Kb)

VT20 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA619 Fackspråk och terminologi (371 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA640 Översättning magisterkurs (360 Kb)

Upp

Termin 3

HT20 kommer under våren 2020.

Kursbeskriv., betyg litt. TTA625 Skönlitterär översättning

Kursbeskriv., betyg litt. TTA629 Översättning och ideologi

Kursbeskriv., betyg litt. TTA612 Samtida översättningsforskning

HT19

Kursbeskriv., betyg, litt. TTA621, se Undertextning, AN

Kursbeskriv., betyg litt. TTA612 Samtida översättningsforskning (348 Kb)

Upp

Termin 4

VT21 kommer under hösten 2020.

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA645 Översättning masterkurs (15 hp)

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA650 Översättning masterkurs (30 hp)

Upp

Utbildningsplan

Utbildningsplan HÖVÖO (ht -15) (170 Kb)

Utbildningsplan HMÖVO (fr.o.m. ht -16) (226 Kb)

Utbildningsplan HMPÖO (fr.o.m. ht -19) (226 Kb)

Upp

Kursplan

Se utbildningskatalogen via länkarna nedan:

Termin 1

Upp

Termin 2

Upp

Termin 3

Upp

Termin 4

Upp