• Programmet startar nästa gång ht -19.
  • Programkod: HMPÖO
  • Kurskoder: TTA605, TTA619, TTA621, TTA622, TTA623, TTA624, TTA640, FI42N2

Genvägar inom denna sida

Examen | Särskild behörighet och antagningsprov | Introduktion | Schema | Praktik |
Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur | Utbildningsplan | Kursplaner

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i översättningsvetenskap med möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen i översättningsvetenskap.

Upp

Särskild behörighet och antagningsprov inför ht -19

Antagningsprovet kommer att äga rum 17 maj 2019. Vi kallar aktuella sökande till provet via e-post.

Särskild behörighet

  • Kandidatexamen med kandidatkurs i källspråket*, alternativt kandidatexamen i översättningsvetenskap och 60 hp i källspråket.*
  • Engelska B/Engelska 6.
  • Svenska eller Svenska som andra språk 3/B.
  • Godkänt resultat på antagningsprovet (se nedan).

*Källspråk:

  • Ht -16: engelska, franska, italienska, spanska, tyska.
  • Ht -17: engelska, franska, nederländska, spanska, tyska.
  • Ht -18: engelska, franska, polska, spanska, tyska.
  • Ht -19: engelska, franska, japanska, spanska, tyska.

Upp

Antagningsprov

Antagningsprovet kommer att äga rum 17 maj. Vi kallar aktuella sökande till provet via e-post.

Sök via antagning.se senast den 15 april 2019.

Upp 

Schema

Termin 1: Ht -19 Schema FI42N2, se Filosofiska inst: Vetenskaplighet och forskningsetik
Ht -19 Schema TTA622, TTA623, TTA624

Termin 2: Vt -20 Schema TTA605, TTA606, TTA640

Termin 3: Ht -20 Schema TTA612, TTA617, TTA621 kommer i juni 2020.

Termin 4: Vt -21 Schema TTA645, TTA650 kommer i december 2020.

Upp

Praktik

Se Praktik inom översättning.

Upp

Kursbeskrivningar med betygskriterier och litteratur

Termin 1

Ht -19

Kursbeskriv., betyg, litt. TTA622 Översättning och samhälle (222 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt. TTA623 Översättningsvetenskaplig teori och metod (139 Kb)

Kursbeskriv., betyg, litt TTA624 Facköversättning I (147 Kb)

Kursbeskriv.,  betyg, litt. FI42N2 se Filosofiska inst: Vetenskaplighet och forskningsetik

Upp

Termin 2

Vt -20

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA605 Facköversättning II (312 Kb)

VT20 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA619 Fackspråk och terminologi (371 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA640 Översättning magisterkurs (360 Kb)

Upp

Termin 3

Ht -20

Kursbeskriv., betyg, litt. TTA621, se Undertextning, AN

Kursbeskriv., betyg litt. TTA612 Samtida översättningsforskning (348 Kb)

Upp

Termin 4

Vt -21

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA645 Översättning masterkurs (15 hp) (166 Kb)

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA650 Översättning masterkurs (30 hp) (166 Kb)

Upp

Utbildningsplan

Utbildningsplan HÖVÖO (ht -15) (170 Kb)

Utbildningsplan HMÖVO (fr.o.m. ht -16) (226 Kb)

Utbildningsplan HMPÖO (fr.o.m. ht -19) (226 Kb)

Upp

Kursplan

Se utbildningskatalogen via länkarna nedan:

Termin 1

Upp

Termin 2

Upp

Termin 3

Upp

Termin 4

Upp