Schema

VT20 Schema TTA605

VT21 Scehma kommer i december.

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Facköversättning II

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

VT20 Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA605 Facköversättning II (312 Kb)