Schema

Vt -20 Schema TTA605

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Facköversättning II

Kursbeskrivning med litteratur och betygskriterier

Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA605 Facköversättning II (312 Kb)