1. Översättningsvetenskapens historiografi, som anlägger ett både nationellt och internationellt historiskt perspektiv på den översättningsvetenskapliga litteraturen.
  2. Den lingvistiskt och kognitivt orienterade översättningsvetenskapen, som beskriver källspråksorienterad och ekvivalensinriktad översättningsvetenskaplig forskning. Kognitiva perspektiv inom tolkforskningen berörs också.
  3. Det deskriptiva översättningsvetenskapliga paradigmet, där den moderna kontext- , system- och funktionsorienterade översättningsvetenskapen behandlas.

Du hittar all information om kursen i utbildningskatalogen: Översättningsvetenskaplig teori och metod (TTA623).