1. Översättningsvetenskapens historiografi, som anlägger ett både nationellt och internationellt historiskt perspektiv på den översättningsvetenskapliga litteraturen.
  2. Den lingvistiskt och kognitivt orienterade översättningsvetenskapen, som beskriver källspråksorienterad och ekvivalensinriktad översättningsvetenskaplig forskning. Kognitiva perspektiv inom tolkforskningen berörs också.
  3. Det deskriptiva översättningsvetenskapliga paradigmet, där den moderna kontext- , system- och funktionsorienterade översättningsvetenskapen behandlas.

Schema

Ht -19 Schema TTA623

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Översättningsvetenskaplig teori och metod TTA623

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskriv., betyg, litt. TTA623 Översättningsvetenskaplig teori och metod (139 Kb)