Våra utbildningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
Tolkstudion. Foto: Pia Nordin
Ylva Sandberg. Konferenstolk i EU-parlamentet

    Alla våra utbildningar A–Ö

    Leta utbildning i vår alfabetiska lista, eller se Aktuella utbildningar. På respektive kurssida finns länk till utbildningskatalogen, där du anmäler dig till utbildningen.

    Vad gör en tolk?

    En tolk arbetar med muntlig kommunikation. Det finns olika typer av tolkar:

    • En konferenstolk arbetar inom internationella organisationer, främst EU.
    • En tolk inom offentlig sektor arbetar vid myndighetskontakter.
    • En teckenspråkstolk tolkar till exempel mellan talad svenska och svenskt teckenspråk.

    Arbetet som tolk är både stimulerande och varierande, men kan även vara stressigt och kräver god allmänbildning, snabbhet, flexibilitet och stor koncentrationsförmåga.

    Vad gör en översättare?

    En översättare arbetar med skriftlig kommunikation. Inom översättaryrket finns det flera möjliga inriktningar:

    • Facköversättaren översätter texter inom t.ex. teknik, data, juridik, ekonomi, medicin, reklam. Vissa jobbar även inom film/TV.
    • Den skönlitteräre översättaren översätter romaner, diktverk, teaterpjäser och liknande.

    För att bli en bra översättare behöver du ha bred allmänbildning, goda språkkunskaper framförallt i ditt förstaspråk/modersmål, en mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift samt noggrannhet och goda datakunskaper.

    Hur är arbetsmarknaden?

    De flesta konferenstolkar, tolkar inom offentlig sektorr och översättare arbetar som frilansare.

    • Uppdrag för tolkar inom offentlig sektor förmedlas oftast via tolkförmedlingar.
    • Teckenspråkstolkar har ofta fasta anställningar på landstingens tolkcentraler.
    • Facköversättare anlitas av både myndigheter och näringsliv, uppdrag förmedlas ofta genom översättningsbyråer. EU är en stor uppdragsgivare.
    • Översättare av skönlitteratur anlitas framförallt av bokförlag.

    Behörighet

    Behörighetskraven skiljer sig åt mellan våra olika utbildningar. Se utbildningskatalogen direkt eller via respektive kurssida, eller kontakta studievägledaren (se orange kontaktruta).

    Examen

    Cathrine Ottosson. Foto: Eva Dalin

    Studievägledare TÖI

    Cathrine Ottosson

    E-post:
    studievagledare.
    tolk.svefler@su.se

    Telefonnummer och telefontider
    Rum och besökstider
    :
    Studievägledare TÖI

    Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

    Studentexpedition TÖI

    Monique Zwanenburg Widingsjö

    E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

    Telefonnummer och telefontider
    Rum och besökstider
    :
    Studentexpedition TÖI

    Studierektor

    Mats Larsson

    Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

    Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

    Helena Bani-Shoraka

    Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

    E-post: helena.bani-shoraka@su.se

    Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet