Våra utbildningar

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
 4. Utbildning
 5. Våra utbildningar
Ett kollage av bilder från tolknings- och översättningssituationer
Schema

Scheman ht -18

De flesta av höstterminens scheman är så gott som färdiga och länkade på respektive kurssida. Observera att de är preliminära ända fram till kursstart, så ändringar kan ske av dag, klockslag, lärare osv.

Alla våra utbildningar A–Ö

Leta utbildning i vår alfabetiska lista, eller se Aktuella utbildningar. På respektive kurssida finns länk till utbildningskatalogen, där du anmäler dig till utbildningen.

Vad gör en tolk?

En tolk arbetar med muntlig kommunikation. Det finns olika typer av tolkar:

 • Konferenstolken arbetar inom internationella organisationer, främst EU.
 • Kontakttolken arbetar vid myndighetskontakter.
 • Teckenspråkstolken tolkar till exempel mellan talad svenska och svenskt teckenspråk.

Arbetet som tolk är både stimulerande och varierande, men kan även vara stressigt och kräver god allmänbildning, snabbhet, flexibilitet och stor koncentrationsförmåga.

Vad gör en översättare?

En översättare arbetar med skriftlig kommunikation. Inom översättaryrket finns det flera möjliga inriktningar:

 • Facköversättaren översätter texter inom t.ex. teknik, data, juridik, ekonomi, medicin, reklam. Vissa jobbar även inom film/TV.
 • Den skönlitteräre översättaren översätter romaner, diktverk, teaterpjäser och liknande.

För att bli en bra översättare behöver du ha bred allmänbildning, goda språkkunskaper framförallt i ditt förstaspråk/modersmål, en mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift samt noggrannhet och goda datakunskaper.

Hur är arbetsmarknaden?

De flesta konferens- och kontakttolkar och översättare arbetar som frilansare.

 • Kontakttolkuppdrag förmedlas oftast via tolkförmedlingar.
 • Teckenspråkstolkar har ofta fasta anställningar på landstingens tolkcentraler.
 • Facköversättare anlitas av både myndigheter och näringsliv, uppdrag förmedlas ofta genom översättningsbyråer. EU är en stor uppdragsgivare.
 • Översättare av skönlitteratur anlitas framförallt av bokförlag.

Behörighet

Behörighetskraven skiljer sig åt mellan våra olika utbildningar. Se utbildningskatalogen direkt eller via respektive kurssida, eller kontakta studievägledaren (se orange kontaktruta).

Examen

För att få en examen inom tolkning/översättning kan du läsa fristående kurser (grundnivå/avancerad nivå) om minst 90 hp och kombinera det med kurser i något språkämne om sammanlagt 90 hp. Du kan också läsa ett program:

Studievägledare TÖI, utbyteskoordinator

Lina Lehn

Lina Lehn. Foto: Pia Nordin

E-post: studievagledare.tolk.svefler@su.se

Tfn: 08-16 29 49
Telefontid: Torsdag kl. 10–11.

Rum: D 524
Besökstid: Tisdag kl. 16–17 samt efter överenskommelse.

Studentexpedition TÖI

Monique Zwanenburg Widingsjö

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se

Sommartider 4 juni–26 augusti

Sommartider Monique Zwanenburg Widingsjö 2018 (41 Kb)

Ordinarie tider

Tfn: 08-16 11 05
Telefontid: Tisdag kl. 10–11

Rum: D 522
Besökstid: Tisdag kl. 13–14

Studierektor

Mats Larsson

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Genvägar

Språkstudion
su.se/play
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
facebook