Utvärderingen, som även omfattar utbildningarna vid Göteborgs och Lunds universitet, blev officiell den 20 februari 2013 och kan läsas på Högskolverkets hemsida.

Läs mer på Stockholms universitets centrala webbplats.