Utöver detta får du genom universitetskontot tillgång till Stockholms universitets IT-tjänster.

Aktivera universitetskonto.

När du har aktiverat kontot är det mycket viktigt att du under www.mitt.su.se anger om du aktivt vill använda den e-postadress du får med universitetskontot eller om du vill omdirigera e-posten till en annan e-postadress. Klicka på "kontohantering" för att komma till sidan där du kan ändra omdirigera din e-post. Gör du ingenting får du din e-post från unviversitet och TÖI till den e-postadress du får med universitetskontot.

Kontrollera också att LADOK har rätt adress och telefonnummer till dig. Det gör du genom att klicka på "Mina uppgifter" i minastudier.su.se.