Du laddar själv ner studieintyg genom minastudier.su.se.  Kontakta studexp.tolk.svefler@su.se om du har frågor.