Du kan läsa om reglerna för omprov i kursplanen. Du hittar kursplanen på kurssidan för din kurs.