Det är obligatorisk närvaro vid all undervisning utom vid föreläsningar, om inget annat meddelas. Du hittar regler för obligatorisk närvaro i kursplanen. Kursplanen finns på kurssidan för din kurs.