Bild från MostPhotos: ArenaCreative
Bild från MostPhotos: ArenaCreative

Kontakta Studentavdelningen i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information.

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet: Plan för lika rättigheter och möjligheter

Om du studerar hos oss och har en funktionsnedsättning/dyslexi och behöver stöd, kontakta någon av våra studievägledare.