I mottagningsarbetet ges förtur till problem som har anknytning till studiesituationen. Som student har du också tillgång till viss förebyggande hälsovård och stöd i studiemiljöfrågor. Du kommer i kontakt med Studenthälsan genom att ringa under deras telefontid.

På deras webb för kontaktuppgifter, telefontider och information om de mottagningar som finns. www.studenthalsanistockholm.se