Anna Falk, a.falk@mail.com

Ann-Christine Müller, info@mulleroversattning.se
Ämnesområden: kultur, turism, ekonomi, samhällsinformation, viss juridik, administrativa texter, tidningstexter, reklambroschyrer, bruksanvisningar, allmänna texter m.m.

Eva Maria Hux, gosta.sandell@swipnet.se
Ämnesområden: musik, kultur, historia, konst, skönlitteratur, matlagning, översättning av reklambroschyrer, informationsblad och webbsidor.

Ingeborg Nedeby, ingeborg.nedeby@spray.se
Ämnesområden: bruksanvisningar, handböcker, turistinformation, årsredovisning, förvaltningsberättelser, ekonomi, administration.

Michaela Beijer, mibeijer@hotmail.com
Ämnesområden: dockteater och fastighetsavtal.

Ragnvi Roomans, ragnvi@roomans.se

Solveig Courteille, solcour@gmail.com
Ämnesområden: juridik, medicin, socialförsäkringssystem, asylfrågor, utbildning, turism, religion, skönlitteratur, kultur, resor och allmänna texter.