Birgitta Sjöström Ewetz, birgitta.ewetz@proveritas.se
Ämnesområden: militär- och säkerhetspolitik, allmänekonomiska och administrativa texter, tidningstext, IT

Catarina Persson, catarina.a.Persson@gmail.com
Ämnesområden: historia, internationella relationer, ekonomi, restaurang och turism, energi och miljö

Henri Nyman, henri.nyman@yahoo.se

Sara Hofvander, sarahovander@yahoo.se