Sabine Sunter, info@sunter.se
Ämnesområden: företagskommunikation, marknadsföring, journalistiska texter, allmänna informationstexter, även korrekturläsning, språkgranskning och copy.