Magdalena Lisewska, mali0322@student.su.se
Ämnesområden: humaniora, medicin, IT, träindustri, arkitektur, byggbranschen