Ami Rönnberg Karlsson, ami.karlsson@vallnet.se
Ämnesområden: Handel, bank/finans, IT, telekom, ekonomi

Elin Törnqvist, elin_tornqvist@yahoo.se