Studenterna jobbar bland annat med verklighetsförankrade case som vid genomförda studier ger studenten en gedigen portfolio. I undervisningen arbetar förutom disputerade lärare och forskare även specialiserade yrkesverksamma tolkar och översättare i egenskap av lärare, språkhandledare, talare, bedömare och granskare. Det är ett konkret sätt att kontrollera relevansen i utbildningarnas innehåll och säkra utbildningarnas kvalitet. Lärare och forskare från TÖI undervisar också regelbundet på andra utbildningar, t.ex. sjuksköterskeprogrammet, där användningen av tolkar och översättare är ett självklart inslag i arbetsvardagen.