Samverkanssatsningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Samverkan
  5. Samverkanssatsningar
 Glada människor i olika åldrar och med olika etnicitet står och sitter runt ett bord

Tolkarenan: en arena för spridning av tolkforskning

Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället.

Fem studenter sitter framför tolbås runt ett bord med tolkutrustning. Foto Helena Bani-Shoraka

Årets uppsatsprojekt på Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning

Årets uppsatsprojekt på Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning (KTT) innebar att studenterna på termin 6 fick möjlighet att presentera sina pågående uppsatsprojekt för Sektionen för utbildningstolkning, som förser Stockholms universitet med teckenspråkstolkar. Flera av Sektionstolkarna har på olika sätt bidragit till uppsatsprojekten genom att agera informanter – de har svarat på enkäter, låtit sig intervjuas, observeras och filmas under skarpa tolkningsuppdrag.

SU-medarbetare minglar. Foto: Helena Bani-Shoraka

Teckenspråkstolkning i teori och praktik. Föreläsningsserie om teckenspråkstolkning

Målgruppen för föreläsningsserien var framför allt yrkesverksamma teckenspråkstolkar. Idén till satsningen kom från en återkommande efterfrågan riktad till Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) om att erbjuda fortbildning i olika tolkningsteoretiska perspektiv. Föreläsningarna gavs i början av våren 2019.

Logogyper SU TSR

Testning och bedömning av tolkkvalitet. Tre workshoppar

Med projektet Testning och bedömning av tolkkompetens vill vi skapa en gemensam plattform där företrädare för akademi, näringsliv och samhälle kan mötas för att diskutera och skapa möjligheter till samsyn kring konkreta frågor av intresse för tolkbranschen, som testning och bedömning av tolkars eller blivande tolkars kompetens. Workshopparna hålls under 2019.

-

Kontakt samverkan

Studierektor Elisabeth Tiselius
elisabeth.tiselius@su.se

Studievägledare Cathrine Ottosson
studievagledare.tolk.svefler@su.se

Kontakt TÖI

Hus D

Besöksadress
Södra huset, hus D, plan 5
Universitetsvägen 10 D
Frescati, Stockholm

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube