Konceptet har fötts ur en rad olika samverkansprojekt finansierade av Samverkansavdelningen vid Stockholms universitet (K3-projektet Safir) där föreläsningsserier, workshoppar, seminarier och utbildningsdagar riktade till olika delar av tolkbranschen har testats och utvärderats. Vi har i vårt arbete särskilt inspirerats av arenakonceptet i K3-projektet MUSA. En arena är i detta sammanhang ett initiativ som

  • samlar aktörer med intresse för, men olika synvinklar på ett visst område. Den skapar och möjliggör utbyten av kunskap på ett stabilt och långsiktigt sätt.
  • skapar förutsättningar för akademin att möta externa aktörer och är en tydlig ingång till akademin för externa aktörer.
  • kan rymma projekt och andra tidsbegränsade initiativ, liksom formaliserad och ickeformaliserad samverkan.

Evenemangens innehåll

Tolkarenan på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) kommer årligen att erbjuda evenemang för spridning av tolkforskning till en bredare målgrupp. Innehållet i evenemanget kommer att bestämmas i samråd med en styrgrupp där representanter för offentliga, privata och ideella organisationer från tolkfältet finns representerade. Styrgruppen är också delaktig i genomförandet av det årliga evenemanget genom att bidra med lokaler och marknadsföring. Målet är att Tolkarenan ska bidra till

  • nya impulser och perspektiv – bidrar till förnyelse inom och samhällsrelevans av forskning.
  • möta behov av kompetensförsörjning och utveckling – främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.
  • ökad samverkanskapacitet på lärosäten.

Kontakt

Kontaktpersoner för Tolkarenan på Tolk- och översättarinstitutet:
Helena Bani-Shoraka | Magnus Dahnberg

 

Glada människor i olika åldrar och med olika etnicitet står och sitter runt ett bord
Foto Aleksandr Davydov_MostPhotos