Konceptet har fötts ur en rad olika samverkanssatsningar på TÖI där föreläsningsserier, workshoppar, seminarier och utbildningsdagar riktade till olika delar av tolkbranschen har testats och utvärderats. Det är med utgångspunkt i dessa erfarenheter och den stora efterfrågan på resultat från tolkforskning som Tolkarenean årligen kommer att erbjuda ett evenemang för spridning av tolkforskning till en bredare målgrupp.

Evenemangens innehåll

Innehållet i evenemanget kommer att bestämmas i samråd med en styrgrupp där representanter för offentliga, privata och ideella organisationer från tolkfältet finns representerade. Styrgruppen är också delaktig i genomförandet av det årliga evenemanget genom att bidra med lokaler och marknadsföring.

Kontakt

Kontaktpersoner för Tolkarenan på Tolk- och översättarinstitutet:
Helena Bani-Shoraka | Magnus Dahnberg