Vid tre tillfällen under 2019 – i april, september och november – arrangerar Tolk- och översättarinstitutet i samarbete med Tolkservicerådet workshopar för att diskutera testning och bedömning av tolkkompetens. Workshopserien är en pilot och riktar sig denna första omgång till medlemmar i Tolkservicerådet, närmare bestämt nyckelpersoner med ansvar för rekrytering och verksamhetsutveckling. Syftet med workshopserien är att tillsammans, genom diskussioner:

  • kartlägga förekommande testnings- och bedömningsförfaranden
  • lokalisera behov och utmaningar
  • tillsammans försöka finna en väg framåt för att arbeta med att förbättra och kvalitetssäkra testning och bedömning av tolkkvalitet.

Projektet är ett samarbete mellan Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och branschorganisationen Tolkservicerådet (TSR).

Projektdeltagare från TÖI: Helena Bani-Shoraka, Magnus Dahnberg

Finansiär: Stockholms universitet.

Resultat

Resultatet av arbetet kommer vi fortlöpande att lägga upp här, se länkarna nedan:
Workshop 1: Vad är problemet med testning och bedömning i tolkbranschen?

Workshop 2: Vad behöver branschen och varför?

Workshop 3: Hur fortsätter vi detta arbete?
 

 

Logotyper TÖI och TSR