Föreläsning 1: Teckenspråkstolkningens plats på forskningsfältet

Föreläsningsserien inleddes med en genomgång av forskningsfältets utveckling i relation till andra tolkgrenar.

Föreläsare: Elisabet Tiselius (lektor i Översättningsvetenskap med inriktning tolkning).

Föreläsning 2: Kognitiva processer i tolkningen

Den andra föreläsningen fokuserade på forskning om tolkningsprocesser och vetenskapliga teorier om vad som händer i hjärnan när man tolkar.

Föreläsare: Helena Bani-Shoraka (lektor i Översättningsvetenskap med inriktning tolkning).

Föreläsning 3: Från teori till praktik: hur gör vi för att lära tolkstudenterna detta?

Under den tredje och sista föreläsningen delade tolklärare på TÖI med sig av erfarenheter och visar hur de kopplar ihop teori och praktik på teckenspråkstolkutbildningen vid Stockholm universitet.

Föreläsare: Malin Tesfazion (adjunkt i teckenspråkstolkning), Jenny Lindström (adjungerade lärare i teckenspråkstolkning), Catrin Thorin (adjungerade lärare i teckenspråkstolkning), Åsa Gustafsson (studierektor vid teckenspråksavdelningen) och Magnus Ryttervik (adjunkt i teckenspråk).

SU-medarbetare minglar. Foto: Helena Bani-Shoraka
SU-medarbetare minglar. Foto: Helena Bani-Shoraka