Samverkanssatsningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Samverkan
  5. Samverkanssatsningar
glada unga människor står på rad. En glad kvinna i mitten tittar på en av de andra.

Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS)

Metodutveckling för interprofessionell samövning (MIS) är en satsning initierad av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) för att arbeta med metodutveckling gällande samövningar mellan TÖI:s tolkstudenter och studenter på andra akademiska yrkesutbildningar.

Glada människor i olika åldrar och med olika etnicitet står och sitter runt ett bord.

Tolkarenan: en arena för spridning av tolkforskning

Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället.

Helena Bani-Shoraka. med grönskande träd i bakgrunden. Foto: Angelica Strängborn

Helena Bani-Shoraka: Samverkan är att ha örat mot marken

Vilken roll har tolkar att spela i integrationsarbete? Och hur kan aktörer på tolkfältet mötas? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Helena Bani Shoraka, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning samt initiativtagare till Tolkarenan.

Fem studenter sitter framför tolbås runt ett bord med tolkutrustning. Foto Helena Bani-Shoraka

Årets uppsatsprojekt på Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning

Årets uppsatsprojekt på Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning (KTT) innebar att studenterna på termin 6 fick möjlighet att presentera sina pågående uppsatsprojekt för Sektionen för utbildningstolkning, som förser Stockholms universitet med teckenspråkstolkar. Flera av Sektionstolkarna har på olika sätt bidragit till uppsatsprojekten genom att agera informanter – de har svarat på enkäter, låtit sig intervjuas, observeras och filmas under skarpa tolkningsuppdrag.

SU-medarbetare minglar. Foto: Helena Bani-Shoraka

Teckenspråkstolkning i teori och praktik. Föreläsningsserie om teckenspråkstolkning

Målgruppen för föreläsningsserien var framför allt yrkesverksamma teckenspråkstolkar. Idén till satsningen kom från en återkommande efterfrågan riktad till Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) om att erbjuda fortbildning i olika tolkningsteoretiska perspektiv. Föreläsningarna gavs i början av våren 2019.

Logogyper SU TSR

Testning och bedömning av tolkkvalitet. Tre workshoppar

Med projektet Testning och bedömning av tolkkompetens vill vi skapa en gemensam plattform där företrädare för akademi, näringsliv och samhälle kan mötas för att diskutera och skapa möjligheter till samsyn kring konkreta frågor av intresse för tolkbranschen, som testning och bedömning av tolkars eller blivande tolkars kompetens. Workshopparna hålls under 2019.

Kontakt samverkan

Studierektor Helena Bani-Shoraka
helena.bani-shoraka@su.se

Studievägledare Johan Andersson
studievagledare.tolk.svefler@su.se

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube