Atlas, svenska flaggan, hörlurar. Foto: Aleksandr Kichigin, MostPhotos
Atlas, svenska flaggan, hörluraFoto: Aleksandr Kichigin, MostPhotos

Praktik inom översättning

Som översättarstudent kan du efter två terminer praktisera t.ex. på översättningsbyråer, språkavdelningar inom större myndigheter eller företag, presstjänsten på olika ambassader, konsulat eller t.ex. handels- och kulturinstitut.

Praktik inom tolkning

Som student inriktad mot tolkning i offentlig sektor kan du göra praktik på en tolkförmedling. Där får du så väl auskultera tolkningar där båda språken är bekanta, observera tolkningssituationer där enbart svenska är det bekanta språket, och också pröva på både telefontolkning och påplatstolkning. Du har alltid tillgång till en erfaren handledare som redan jobbar med dina tolkspråk och som du kan diskutera med.

Teckenspråkstolkning

Som student inriktad mot teckenspråkstolkning har du både möjlighet till auskultation under termin 4 och en verksamhetsförlagd utbildning under termin 6. Det finns också valfria praktikkurser efter avslutad utbildning på fem, tio, femton eller tjugo veckor, för den student som känner att den önskar mer praktik.