Varje år bjuder TÖI också in aktörer inom branschen, dvs. framtida arbets- och uppdragsgivare, för att skapa förutsättningar för dem och studenter att mötas. Aktörerna, som representerar såväl offentlig som privat sektor, berättar om sin verksamhet och studenterna har möjlighet att ställa frågor. Det är viktigt för studenterna att redan under utbildningen skapa sig en förståelse för arbetsmarknadens villkor och krav. Lika viktigt är det för branschens representanter att lokalisera och rekrytera blivande medarbetare.