Pellijeff, Katarina (30 hp Översättningsvetenskap )
Den underliggande delen av verkligheten (628 Kb)
Översättning med kommentar av delar av Paolo Sortinis roman Elisabeth