Axelsson, Marcus (30 hp Översättningsvetenskap)
En kat ved navn pluskvamperfektum (791 Kb)
En jämförande studie av de skandinaviska översättningarna av L'eélégance du hérisson

Linde Kaul, Sofi (30 hp Översättningsvetenskap)
Chorizo och champandongo på svenska och engelska (433 Kb)
En komparativ studie av utomspråkliga kulturella referenser i översatt skönlitteratur

Forsberg, Kirsi (30 hp Översättningsvetenskap)
Mexikansk Sinuhé kontra spansk Sinuhé (2310 Kb)
Kontrastiv studie av Mika Waltaris roman Sinuhe  egyptiläninen och dess två översättningar på spanska

Svahn, Elin (30 hp Översättningsvetenskap)
Allt är ju lika viktigt (353 Kb)
En översättningssociologisk studie om översättningsnormer vid granskningsfasen inom Europeiska kommissionen.