Ridha, Mohaned (15 hp, Översättningsvetenskap )
Påverkan av skillnader mellan arabiska varieteter (640 Kb) ; från arabisktalande tolkars och tolkanvändares perspektiv