Al Taai, Lamia (15 hp, översättningsvetenskap)
A Comparison of Arabic Literature Translation into English and Swedish (2242 Kb)
Investigating Domestication in the Translation of Arabic Cultural Words- Imarat Yaqubyan as a case in point

Leirvåg, Tanja (15 hp, översättningsvetenskap)
Översättningsprocessen vid översättning av fasta fraser hos professionella och icke-professionella översättare (564 Kb)
En empirisk undersökning

Melzer, Sarah Maria (15 hp, översättningsvetenskap)
Att översätta könsneutralt. (229 Kb)
En empirisk undersökning med fokus på översättning till svenska och tyska på Europaparlamentet