Appelberg, Matilda (20 p franska)
Fransk rapport i översättning (987 Kb)

Arvidsson, Linda (20 p engelska)
Att översätta arkitekturhistorisk text från engelska till svenska (444 Kb)
Översättning med textanalys och kommentar

Burri, Alexander (20 p franska)
Att översätta rättssystem (1073 Kb)
Om översättning av två domstolsdokument från franska till svenska.

Ek, Anna (20 p spanska)
FN-resolution på svenska (234 Kb)
Svensk översättning och kommentar

Enge, Karin (20 p engelska)
Undersökning av terminologi och retoriska stilgrepp i en hippologisk facktext (651 Kb)

Holmgren, Åsa (20 p tyska)
Krankenbeobachtungskompetenz (563 Kb)
Svårigheter vid översättingen av en medicinhistorisk artikel från tyska till svenska

Hansson, Mirjam (20 p engelska)
Informationstruktur och översättning (505 Kb)

Holmlund, Lena (20 p engelska)
Översättning av en receptbok från engelska till svenska (499 Kb)
Med genre- och källtextanalys och kommentar

Jonsson, Daniel (10 p spanska)
Fidel och fallet med den försvunna upprepningen (531 Kb)

Leung, Shangin (20 p engelska)
Översättning av en medicinteknisk text från engelska till svenska (316 Kb)

Lindqvist, Alexandra (10 p franska)
Översättning av sammansatta substantiv i en teknisk text (491 Kb)

Ristolainen,Laila (20 p franska)
Specifika, heltäckande och begripliga avtal (614 Kb)
Översättning av en banks allmänna villkor från franska till svenska

Schulman, Nicole (20 p engelska)
Översättning av en informativ myndighetstext om invandring (1129 Kb)

Steinholtz, Mia (10 p engelska)
Källspråksorienterade eller målspråksorienterade undertexter? (310 Kb)
Återgivning av amerikanska utomspråkliga kulturrelaterade referenser i svenska undertexter

Sunnerö, Isabel (20 p engelska)
Asylsökande: flyktingar eller turister? (1026 Kb)
Översättning ur ett diskursanalytisk perspektiv

Témun Garpelin, Milla (20 p engelska)
"Salt, peppar och ett stänk oregano" (259 Kb)
Översättningsstrategier i översättning av kulturrelaterade begrepp i kokböcker för barn

Wester, Helena (10 p engelska)
Översättningen av svordomarna i två svenska översättningar (545 Kb)
(1956/2005) av Eugene O'Neills Lång dags färd mot natt